Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.05.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa i projektora multimedialnego dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Oleandry 2A w Krakowie. Przetarg Nr 176-177/08

  • Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 02.06.2008, godz. 11:00

    Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03