Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym - z języka angielskiego/czeskiego/hiszpańskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/czeski/hiszpański - podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz spotkań z ekspertami zagranicznymi w Polsce, organizowanych w ramach szkoleń z zakresu ewaluacji zewnętrznej przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, nr sprawy CRZP/UJ/491/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 15.09.2011r., godz. 09:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania 

  Ogłoszenie z dnia 26.09.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03