Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych kierunku informatyka, specjalności informatykastosowana, specjalizacji „Modelowanie i animacja 3D” oraz „Produkcja Gier Wideo” prowadzonych przezWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 14.09.2011 r., godz. 10.00

   Do Pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach 13, 30, 41 i 47


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03