Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanera na potrzeby Sekcji Obsługi Informatycznej UJ oraz urządzenia wielofunkcyjnego (wraz z jego uruchomieniem) na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/454-455/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 19.09.2011r., godz.10:00

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Do Pobrania: Informacja o ponownym wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w odniesieniu do części II Przedmiotu zamówienia

   Do Pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części II zamówienia

   Ogloszenie z dnia 27.10.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03