Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26-05-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum), w postaci artykułów wyszczególnionych w załączniku A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do Pobrania: załącznik A do SIWZ stanowiący wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych artykułów biurowych

   Termin składania ofert: 05.06.2008r., godz. 10:00

  Do Pobrania: ( Uwaga: Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert )

  ( Uwaga: pytania Wykonawców i udzielone w związku z nimi wyjaśnienia oraz modyfikacje treści siwz )

   Uwaga:  wyjaśnienia oraz modyfikacja treści siwz )

   Uwaga: pytanie Wykonawcy i udzielone w związku z nimi wyjaśnienia oraz modyfikacje treści siwz oraz informacja o zmianie terminu składania i otwracia ofert )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03