Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch laptopów w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 21.09.2011 r., godz. 10.00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03