Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13.09.2011r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli na potrzeby Bursy Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Śliska 14 - Nr CRZP/UJ/500/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.09.2011r., godz.09:00

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA SIWZ 16.09.2011r.  Uwaga: 

   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 19.09.2011r.  Uwaga: 

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03