Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Ogólnej, Zadanie 3 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/400/2011.


 •  Termin składania ofert: 25.10.2011r. 09.11.2011r.

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03