Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji I Pracowni fizycznej, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Zadanie 1 (Działanie 1 - Modernizacja Pracowni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/465/2011.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.10.2011r. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03