Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/507/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.09.2011r. godz 10:00

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03