Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22, o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z usługą uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, nr sprawy CRZP/UJ456/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.09.2011r., godz: 10:00

     Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03