Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka, laptopów wraz z dodatkowymi głośnikami oraz projektorów multimedialnych dla potrzeb Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych WSMiP UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Rynek Główny 34. Nr sprawy: CRZP/UJ/524, 525 i 526/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 30.09.2011 r., godz. 11:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu części II oraz III postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03