Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi cateringowej - przygotowanie i dostawa posiłków do siedziby Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 03.10.2011 r., godz. 10.00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03