Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/514,515,516,537/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.10.2011r, godz.09:00

  Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiającego

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz 2 i 4

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.1

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.3

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03