Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, osobistego komputera przenośnego typu laptop oraz projektora multimedialnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Rady Kół Naukowych UJ, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24 wraz z instalacją, uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego, nr sprawy CRZP/UJ/478/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 05.10.2011r., godz. 10:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postepowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03