Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 27.05.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy naturalnej wody stołowej i dzierżawy urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/179/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 04.06.2008, godz.13:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03