Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 września 2011r na zakup i dostawę serwera do obliczeń przy użyciu kart graficznych dla Instytutu Fizyki UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie w ramach projektu realizowanego w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - Nr CRZP/550/2011r

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 07.10.2011r, godz.09:0013.10.2011 godz. 11:00 18.10.2011 r. godz 11:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03