Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu składającego się z obudowy na 3,5 calowe dyski wraz z ośmioma dyskami o pojemności 2TB w celu rozbudowy macierzy iSCSI dla potrzeb Centrum Zdalnego Nauczania UJ w Krakowie (31-042) przy ul. Rynek Główny 8. Nr sprawy: CRZP/UJ/539/2011.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.10.2011 r., godz. 11:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03