Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 29-05-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka, monitorów LCD, switchy, UPSów i kart sieciowych dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie. Przetarg Nr CRZP/146-150/08

  • Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 06.06.2008, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciach

     Ogłoszenie z dnia 03.07.2008 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03