Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.09.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/325-326/2011 powtórzone II

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ze zaktualizowanym formularzem oferty 04.10.0211 r.

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ po zmianach z 04.10.2011 r.

   Termin składania ofert: 10.10.2011 r. godz 10:00 11.10.2011 r. godz. 10:00

   Do Pobrania: MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA A DO SIWZ W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI PIERWSZEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   Do Pobrania: Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ 04.10.2011 r.

   Do Pobrania:  Pytania i odpowiedzi do SIWZ, modyfikacja załącznika A do SIWZ oraz zmian terminu składania i otwarcia ofert. 04.10.2011 r

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03