Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/504/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.10.2011r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 02.09.2011r. )

   Termin składania ofert: 09.11.2011r., godz.11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 04.01.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03