Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na świadczeniu serwisu pogwarancyjnego (naprawa) wraz z bieżącą konserwacją agregatów wody lodowej znajdujących się na wyposażeniu Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22, w okresie trzech lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy bądź też do czasu wyczerpania kwoty, na którą zawarto umowę (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze), nr sprawy CRZP/UJ/479/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 11.10.2011r., godz: 09:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zadane zapytania )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 18.11.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03