Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/571/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.10.2011r., godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2 i 3

     Ogłoszenie z dnia 17.10.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03