Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 4.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego wraz z jego montażem dla potrzeb Instytutu Orientalistyki UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 9/11 . Nr sprawy: CRZP/UJ/565/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.10.2011 r., godz. 11:00

   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03