Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 05.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania prototypu reaktora do badań półprzemysłowych katalizatora do równoczesnego usuwania NOx i cząstek węglowych dla potrzeb projektu pt. Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 1.1.2

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 14.10.2011r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03