Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 laptopów i monitora dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/573,575/2011.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 14.10.2011r. 9:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz.1 oraz unieważnieniu postępowania w cz.2

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03