Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.10.2011 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka na potrzeby Biura Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24. Nr sprawy CRZP/UJ/574/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiania

     Termin składania ofert: 14.10.2011 r. godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03