Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy na przygotowanie projektu, skład, wydruk oraz dostarczenie materiałów poligraficznych w ramach projektu "Nowum – Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”, zadania 2,4,5,6. Nr sprawy CRZP/UJ/523/2011powt.

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03