Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/462, 463 /2011.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Termin składania ofert: 17.10.2011 r. godz:12:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03