Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.10.2011 r. o zamiarze zawarcia umowy, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę kompresora WP 4341-200 oraz części zamiennych do kompresorów helowych, tj. elementów dodatkowego wyposażenia, celem rozbudowy stacji skraplania helu wraz z systemem odzysku gazowego helu znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aparatura wykorzystywana jest na potrzeby realizowanego przez Uczelnię projektu pn.: Badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/559/2011.

  •  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03