Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.10.2011r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonymw trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę licencji na oprogramowanie STATISTICA, dające możliwość korzystania z programów z rodziny STATISTICA [system STATISTICA Text Miner+SAL (wraz z funkcjonalnością WebSTATISTICA) w ramach licencji Site License, dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie trzech lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, nr sprawy CRZP/UJ/567/2011

  •  Ogłoszenie z dnia 31.10.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03