Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu sprzętu do nauki tłumaczeń symultanicznych dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/199/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.06.2008, godz.11:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03