Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia eksploatacji kotłowni gazowych i olejowych, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/513/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 19.10.2011r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2 i 3

   Ogłoszenie z dnia 31.10.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03