Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 zestawów komputerowych dla Instytutu Zoologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/499/2011powt.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 20.10.2011r. 9:00

     Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03