Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/596/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 20.10.2011 r. godz: 12:00

   Uwaga: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.10.2011 r., miejsce i godziny bez zmian. )

   Uwaga: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.10.2011r., miejsce i godziny bez zmian. )

   Do Pobrania: Pytania i udzielone wyjaśnienia treści siwz - aktualny załącznik nr 3 do formularza oferty. Uwaga:  )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03