Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów wraz z zestawami dodatkowych głośnikami oraz czterech projektorów multimedialnych dla potrzeb Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych WSMiP UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Rynek Główny 34. Nr sprawy: CRZP/UJ/525 i 526/2011 ponownie powt.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.10.2011 r., godz. 11:00


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03