Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego oraz tablicy interaktywnej z osprzętem i projektorem wraz z montażem dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/555,595/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.10.2011r. godz. 11:00

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03