Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów optycznych, stołu, spektrometru i przesuwu liniowego, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/636/2011


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.10.2011r. )

   Termin składania ofert: 28.10.2011r., godz.12:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2, 3 i 4

   Ogłoszenie z dnia 10.11.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03