Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów stacjonarnych oraz monitora LCD 21,5 cali dla potrzeb Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/533, 534 i 576/2011.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 28.10.2011 r., godz. 11:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu części II postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03