Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu oscyloskopów cyfrowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/641/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja do SIWZ z dnia 28.10.2011r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 28.10.2011r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 275785 - 2011 data 20.10.2011 r. )

   Termin składania ofert: 31.10.2011r., godz. 11:00 04.11.2011r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie z dnia 10.11.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03