Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy obsługi prawnej Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa pracy w ramach projektu: pt. Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert:  28.10.2011 r., godz. 10.00 04.11.2011 r., godz. 10.00

  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03