Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 24.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie (30-244) przy ul. Orlej 171. Nr sprawy: CRZP/UJ/457/2011 powt.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 02.11.2011 r., godz. 13:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03