Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 24.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora wraz z jego montażem dla potrzeb Zakładu Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/625/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 04.11.2011 r., godz. 11:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03