Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 25 października 2011r na zakup i dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego na potrzeby Biura ds.Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 - Nr CRZP/UJ/593/2011r

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.11.2011r, godz.09:00 07.11.2011 r. godz 09:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacja do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03