Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • USŁUGI NIEPRIORYTETOWE: Ogłoszenie z dnia 25.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ Przegorzały, w dniach 3-5 listopada 2011r., szkoleń doskonalących przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji, w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/646/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.10.2011r., godz. 13:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania 

     Ogłoszenie z dnia 18.11.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03