Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy 30 notebooków, 2 projektorów i 2 drukarek laserowych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/677/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Termin składania ofert:07.11.2011 r. godz 09:05 09.11.2011 r. godz. 09:00

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ 02.11.2011

   Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ 04.11.2011 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ 04.11.2011 r.

   ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

   ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI PIERWSZEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03