Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 31.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę i montaż układu niskotemperaturowego do dyfraktometru proszkowego dla potrzeb projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2. Nr sprawy CRZP/UJ/587/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 09.11.2011r. godz. 11:0014.11.2011 r. godz. 11:00

  Ogłoszenie z dn. 07.11.2011 r. o zmianie ogłoszenia

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienie SIWZ , zmiana terminu składania ofert

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03