Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 2.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laserowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/686 i 687/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ (2)

   Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu uwzględniającym jej modyfikację z dnia 12.11.2011 r.

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.11.2011 r.(

   Termin składania ofert: 14.11.2011r, godz.11:00 16.11.2011 r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03