Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2012 roku, w odniesieniu od 1 do 639 części zamówienia, dla 69 jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/644/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja do SIWZ z dnia 16.11.2011r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 16.11.2011r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 286353 - 2011 data 02.11.2011 r. )

   Termin składania ofert: 18.11.2011r., godz. 10:00 22.11.2011r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 639

   Do Pobrania: PRENUMERATAPOLSKAUJ2012RUCH

   Do Pobrania: PRENUMERATAPOLSKAUJ2012GARMOND

   Do Pobrania: PRENUMERATAPOLSKAUJ2012SKARBNICA

   Do Pobrania: PRENUMERATAPOLSKAUJ2012KOLPORTER

   Do Pobrania: PRENUMERATAPOLSKAUJ2012UNIEWAŻNIENIEBRAKWYKONAWCY

   Do Pobrania: PRENUMERATAPOLSKAUJ2012UNIEWAŻNIENIECENY

   Ogłoszenie z dnia 05.01.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03