Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogoszenie z dnia 03.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz 25 zestawów komputerowych o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22, nr sprawy CRZP/UJ/599-600/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 14.11.2011r., godz. 10:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedź na zadane zapytanie )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 13.12.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03